CV

OM MIG

 • Diplom från gymnasiet hösten 1965-66
 • Engelska på gymnasiet av fredsfrivilliga amerikaner mellan år 1963-66.
 • Vikarierande klasslärare i staden Batman år 1966-69
 • Diplom från lärarhögskolan hösten 1968-69
 • Klasslärare för årskurs 1-5 år 1969-77
 • Två år engelska på Diyarbakir Universitet år 1975-77.
 • Lämnade studierna på tredje året på grund av utlandsresa.
 • 25 poäng Svenska.
 • Svenska för utländska studerande på Uppsala Universitet år 1982-88
 • 2 poäng svenska. Språkkurs i svenska för hemspråkslärare år 1991
 • 14 poäng Engelska. Engelska etapp 3 på Cederbladsskolan i Sverige 930118-930603
 • Hemspråkslärare i turkiska i Sverige år 1979-1994
 • Facklig förtroendemanskap i Sverige år 1982-1994
 • Medlem i Gamla Uppsala KDN i Sverige år 1992-99
 • Legitimerade guide i skandinaviska språk sedan 2004
 • Edsvuren tolk i engelska och skandinaviska språk sedan 2003